Å si det jeg vil si…

Det er mye jeg kunne fortalt om meg selv, men denne nettsiden har frem til nå hatt mest fokus på erfaringer med å være hørselshemmet. Da erfaringen med å bli Cochlea Implantat (CI) – operert på begge ører. Jeg ventet i helsekø fra 23. september 2006 til 6. desember 2010, noe som var en svært lang og tung prosess. Men det gikk bra til slutt.

Det har nå gått 10 år siden jeg fikk CI. Verden har forandret seg. Jeg har forandret meg. Denne siden må endre innhold og form.

Mye er tatt vekk, men noe har fått bli værende. Andre følger etter meg. Det er lite informasjon der ute om det å få CI. Den er en stor teknologisk og medisinske endring, derfor har jeg valgt å dele, fortsatt. Dele det som gjør at andre tør å legge ut på den lange veien inn i en verden med elektrisk og mag(net)isk lyd.

Jeg forteller om egne erfaringer som gjennom refleksjon og analysere er blitt til erfaringsbasert kunnskap. I forlengelse av dette gir jeg uttrykk for egne meninger. Dette er mine meninger.

Jeg jobber med å finne en ny form på denne siden.

Jeg savner å skrive, og å dele.

Følg med.