Hjelpemiddelsentralen

FM-utstyr. Foto: movale.

FM-utstyr. Foto: movale.

Jeg har unngått det så lenge jeg har kunnet men jeg måtte ta kontakt med hjelpemiddelsentralen i går. Man kan jo lure på hvor mye de er til hjelp, men jeg stålsatte meg og tok kontakt. Jeg fikk tolken min til å hjelpe meg med å ringe.

Heldigvis hadde de en god dag, og jeg fikk lov til å dra innom høreapparatfirmaet og hente FM- mottakeren som jeg skulle montere på CI-apparatet.

Jeg var strålene fornøyd og kunne ikke helt tro på at det skulle gå i orden så fort. Den magefølelsen skulle vise seg å stemme. Det viste seg at jeg måtte skifte frekvens på mottakerne, og jeg kunne først få avtale hos det andre firmaet som leverer høreapparatet og høreapparatskoen imorgen. Så da satt jeg der med to forskjellige FM-mottakere. Et lite skritt videre, men ikke i mål.

I går kveld prøvde jeg meg på TV igjen og opplevde at det gikk bedre. Bakgrunnsmusikk er ikke så plagsomt og jeg kan faktisk få noe ut av det!

I dag var jeg innom firmaet som leverer høreapparatet og CI-apparatet mitt. Jeg fikk justert frekvensene og ble endelig kvitt alle ledningene! Strålende fornøyd.

Leverandørene er jo selvsagt nysgjerrig på mine erfaringer med CI og de mente det er utrolig positivt at jeg har fått til så mye på musikk som jeg har. De bekreftet at musikk og CI kan være vanskelig. De er glade for at jeg har så gode resultater på tale og det å forstå lyder.

Jeg fikk spurt litt med hensyn til muligheter teknisk i forhold til å justere apparatet. Jeg har gjort meg noen tanker med de 4 programmene jeg har og jeg fikk noen gode innspill med forslag til justering. Det er et puslespill å klare å utnytte et slikt apparat fullt ut, så det tar nok litt tid å finne riktig programmering!

~ movale ~