Søknad CI nr. 2

Ting tar tid! Foto: movale

Ting tar tid! Foto: movale

Jeg trenger virkelig noen som vil stå på min side. Hva er bedre enn å ha en lege som tar deg seriøst, som ikke lover noe, men som vil stå på din side! Jeg fikk en avbestilt time så idag fikk jeg mulighet til å snakke med legen før sommerferien!

Vi ble enige om å søke til Rikshospitalet om CI nr.2, jeg hadde med meg attester fra fysioterapi m.m., som kunne legges ved søknaden! Det viktige med søknaden var å poengtere hvilke medisinske forhold som burde ligge til grunn for at jeg skulle få CI nr.2. Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten har jo vedtatt at dersom det er særlige medisinske grunner så kan det brukes som begrunnelse for CI nr.2. Jeg har hørt at folk med kombinert syns- og hørselshemming og sterkt tinnitusplagede har fått det godkjent. Det er opplyst at det skal lages noen kriterier for CI nr. 2, men disse er ikke ferdige eller lagt ut ennå (skulle vært ferdig vår 2008). Jeg har ihvertfall ikke sett de kriteriene. Vi satte oppe en søknad med det vi mente var god argumentasjon. Må innrømme at jeg er spent på å høre sykehusets vurdering uten disse kriteriene!

Jeg har i perioder hatt store muskel- og skjelettplager. Stiv rygg og nakke pga en overbelastning på kroppen når jeg må konsentrere meg for å høre. I etterkant av CI-operasjonen har jeg i tillegg fått en skjevstilling i nakken som følge av at jeg vender hodet mot høyre (for å lytte med venstre øre).

I tillegg har jeg slitt i perioder med utbrenthet, eller at jeg har vært nære på å være utbrent. Det å få en CI- operasjon gjør ikke at man blir hørende. Det er fortsatt utfordrende å fungere, særlig med tanke på energinivå, jeg blir sliten av å konsentrere meg. Om ikke psykososiale forhold knyttet til overanstrengelser ved å høre dårlig er medisinsk grunn, så vet ikke jeg hva som kan være medisinsk grunn! Det største problemet med dette grunnlaget er at jeg ikke kjenner noen hørselshemmede som ikke er utbrent. Og da er det jo litt vrient for disse politikerne med dårlig råd, og som prøver å begrense adgangen på operasjoner. Hvis jeg får avslag på det utbrenthet er det kun fordi det er økonomisk grunn!

Legen var helt med på mitt ønske og vi sendte søknad til Rikshospitalet. Jeg var ikke helt optimistisk, men vi måtte prøve! Så nå er det bare å vente på svar!

~ movale ~