Svar fra Rikshospitalet

Rikshospitalet. Foto: rikshospitalet.no

Rikshospitalet. Foto: rikshospitalet.no

Etter mange uker med ferie, vel tilbake i Oslo, fikk jeg en telefon fra ØNH legen min. Han kunne fortelle at jeg hadde fått avslag fra Rikshospitalet. Big surprise! NOT! Jeg hadde en stygg følelse av at det ville skje, men ble skuffet allikevel.

Jeg fikk ny time, og i dag var jeg hos ØNH legen min. Han forklarte for meg at avslaget er basert på vedtaket fra Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten, og at de hevder at jeg ikke har medisinsk grunnlag for å få CI nr. 2. Dette er jo litt merkelig siden det står på hjemmesidene deres at de jobber med å lage kriterier for å vurdere rettighetspasienter til nr. 2? Avviser de alle til kriteriene er ferdig? Eller er kriteriene ferdig men hemmelige?

Vi ble enige om at vi må prøve alle mulige løsninger. Vi er ikke enige i begrunnelsen og vil ha second opinion fra Haukeland. I løpet av timen skrev vi brevet og det er bare konstatere at dette vil ta tid, om det i det hele tatt går.

Jeg er veldig glad for hjelpen jeg får, og at jeg får hjelp, men det er utfordrende å holde på med en slik prosess. Jeg er så drittlei av den hørselen og skulle ønske jeg var ferdig med hele CI-prosessen. Men med dette avslaget er det jo mange ting som tyder på at dette vil ta tid, svært lang tid….

~ movale ~