Hvorfor har vi to ører og ikke ett?

Illustrasjon. Foto: Movale

Øre Foto: movale

Man kan jo lurer på om jeg har slått meg i hodet som spør hva som er vitsen med å ha to ører. Men som noen av dere kanskje har fått med dere så er det offisielle helsenorge av den forståelse av at dette ikke er nødvendig.

Det er interessant å prøve ut forskjellige måter og diskutere og tilnærme seg spørsmålet om hva som er kunnskap, hvordan vi kan diskutere og finne ut hva som er riktig med hensyn til om voksne skal ha 1 eller 2 CI. Jeg har tilbrakt litt tid i tenkeboksen i det siste, jeg har lest en del hva andre har tenkt og ment!

I den norske debatten snakkes det om medisinske kriterier som tinnitus, synshemming og meningitt og de nevnes som medisinske kriterier for å få CI nr 2 (uoffisielt). Men det har vært liten diskusjon om selve hørselshemmingen. Hva vil det si å høre, hvordan bruker vi hørselen. Ja, rett og slett hvorfor har vi to ører? Hva med det å være hørselshemmet, døv på et øre som medisinsk grunn?

Det har kommet flere studier de siste årene, men jeg fant denne ene artikkelen som jeg vil skrive litt mer om her. Den er så banalt enkel! Den tar for seg et spørsmål fra en som lurer på forskjellen og nytten av å ha to høreapparater istedenfor et. Mens jeg jobber meg gjennom listen over forskning på temaet så tenkte jeg kunne skrive litt om denne artikkelen her 🙂

Her er det mye overførbar kunnskap så jeg har laget en 8-punktsliste for grunner til å ha to CI- apparater basert på denne artikkelen (Bauman, Niel. Ph.D (2002) Are Two Hearing Aids Really Better Than One? Center for Hearing Loss Help)! Alt er nok ikke overførbart til min situasjon, men argumentasjonen er veldig lik!

  1. Når man har to ører kan man lettere lokalisere lydkilden.  Muligheten til å lokalisere lyder i et tredimensjonalt rom kalles «lokalisering». For å lokalisere bruker hjernen tre audiologiske fatorer til hjelp: a) den lille tiden det tar for en lyd å nå begge ører, b) forskjellen i lydnivå for en gitt lyd når den høres på hvert øre, c) den lille ulikheten i tonehøyden til en lyd slik du hører din i hvert øre. Fordi hodet er en hindring for lydbølger tar det ekstra tid før lyden kommer rundt hodet og når det andre øret, noe som medfører en forsinkelse. Lydens styrke blir også redusert eller endret. Man kan fort miste nyanser. Dette fører til at hjerne med et øre ikke kan lokalisere lyd. Eksempelvis kan man i situasjoner høre en person snakke, men du klarer ikke å finne ut hvem. Innen du har sett på alles ansikter og funnet personen som beveger leppene er sjansen stor for at personen er ferdig med å snakke!
  2. Når man bruker to ører forstår man tale og samtaler vesentlig bedre enn ved kun et øre (Utrolig men sant ;-)!) Særlig i støyfulle situasjoner. Ved å bruke to ører får hjernen to ulike signaler og gir hjernen vesentlig bedre sjanse til rakst å oppfatte hva som skjer. Å lytte blir en vesentlig enklere øvelse.
  3. Med to høreapparater kan du redusere volumet på begge apparatene med ca 10 dB og fortsatt høre bedre og forstå mer enn med et høreapparat. Dette reduserer den totale lydopplevelsen, særlig støy. En nytte av dette er økt toleranse for lyder. I tillegg vil du oppleve at lydkvaliteten forbedres siden det er mindre forvrengning og bedre gjengivelse av lyden fordi lydnivået er lavere.
  4. Ved å bruke to ører eliminerer du skyggeeffekten av hodet som oppstår når du bare har ett høreapparat. Studier viser at dersom en person snakker til deg fra siden uten høreapparat, vil de høyfrekvente konsonantene (som gir talen sin forståelighet) reduseres ca 20 dB ved det tidspunktet de når motsatt side av hodet ditt. Dette gjør at taleforståelsen blir mye verre enn om du brukte to høreapparater. Videre vil du når du bruker to høreapparater, høre fra alle retninger-360 grader-ikke bare 180 grader som du egentlig hører når du bare bruker ett høreapparat. Du vil virkelig merke denne effekten når noen snakker til deg fra den motsatte siden for øret du hører på. Forskjellen vil være enda mer dramatisk når det er høyere lyder på siden du har høreapparat. Høyttaleren på den siden uten høreapparat da vil være nesten umulig å høre og forstå.
  5. Å bruke to høreapparater er mindre anstrengende. Dette gjør at du lytter mer behagelig. Du kan slappe mer av når du hører og du ikke lenger bare prøver å høre med ett øre. Å lytte med bare ett øre er ikke bare slitsomt, men det er også vanskelig og frustrerende. Prøv å lese i en lengre tid med bare ett øye, og du vil se hvor mye vanskeligere det er. Å høre med det ene øret er det samme.
  6. To ører er viktig for å lytte til musikk. Dette fordi hjernen består av to halvdeler. De to halvdelene av hjernen har mange koblinger slik at lyden/musikken hurtig kan «snakke» frem og tilbake samtidig som de behandler informasjon. Venstre side av hjernen er den logiske (eller tekniske) side. Det gir deg diskret deler av opplysninger. Høyre side av hjernen er den estetiske siden. Den gir deg verdsetting og opplevelse av lyden og din evne til å gjenkjenne bilder og mønstre av lyd. Hvis du bare ha ett høreapparat, gir hjernen deg bare en del av meldingen. Videre er det slik at  hjernen din fungerer slik at lyder fra høyre øre går hovedsakelig til venstre side, der hjernen tolker hva en person sier. Lyder fra venstre øre går hovedsakelig til høyre side, der hjernen tolker hvordan en person snakker. Når du lytter til musikk er det på samme måte, du «hører» lyden av de enkelte instrumentene i høyre øre og du «lytter» til det estetiske i musikken med venstre øre. Dermed trenger du begge ører for å fullt ut å forstå alle lyder, tale og musikk. Iført en høreapparat gir deg ikke bare en del av historien. Uten et apparat må du kompansere på andre måter!
  7. Når du bruker to høreapparater får du bedre lyddybdeforståelse og dermed hjelper det deg med å finne og høre lyder fra et bestemt punkt i rommet. Mennesker med normal hørsel kan bestemme hvilke lyder de ønsker å høre og i stor grad ignorere de andre (sann selektiv hørsel). For å gjøre dette, må øynene og ørene arbeide sammen. For eksempel, si at du fokusere øynene på ett medlem av en fjern gruppe mennesker. Hjernen beregner plasseringen av den personen som dine øyne er fokusert på. Deretter instruerer den ørene til å lytte etter eventuelle lyder som kommer fra en bestemt punkt i rommet og filtrerer ut alle andre. Hørselshemmede ører kan ikke gjøre dette så bra som vanlige ører. Men uten to høreapparater, kan du ikke gjøre dette i det hele tatt. Begge ørene må kunne høre lyder for at dette skal virke. Med to høreapparater kan du også høre mykere lyder fra større avstander.
  8. Når du bruker to høreapparater, stimulerer du begge ørene. Hvis du bare har ett høreapparat, blir ikke det andre øret stimulert. Noen tror at et øre uten stimulering etter hvert kan miste evnen til å høre og tolke lyder. Pågående forskning antyder at selv om øret ikke mister auditiv detaljer over tid fra mangelen på stimulering, er det fortsatt endringer i hvordan hjernen behandler lyd når den ikke hører fra begge ørene likt. Som et resultat av stimuleringe fra to høreapparater gis hjernen din det den trenger for å bevare og maksimere den hørselen du fremdeles har. (Personer med en CI + høreapparat tar ofte av seg høreapparatet etterhvert fordi de ikke opplever nytte av det, dette får konsekvenser over tid).

Å ha to CI apparater vil aldri gi deg normal hørsel. Du vil alltid måtte kjempe for å høre, spesielt under vanskelige lyttesituasjoner. Du vil aldri ha normal god dybdeforståelse. Du vil aldri kunne lokalisere lyder så presist som folk med normale ører. Du vil aldri ha fullt normalt balansert lyd. Men du vil ved hjelp av to apparater langt på vei få hjelp på alle disse områdene. Hvis du bare har ett apparat, vil du fort bli bli satt på sidelinjen før du begynner. Er det noen som fortsatt er i tvil om hvorfor vi er født med to ører?

Vedtaket om at voksne døve kun skal få et øre er begrunnet med en aksept om at ett øre vil gi vesentlig bedre funksjon. Tvilen er om øre nr 2 gir god nok effekt i forhold til prisen. Men som vi ser her er det å fungere med en hørselshemming svært komplisert. Det går ikke an å finne en lettvint og billig løsning på disse utfordringene. Det er naivt å tro og lite fremtidsrettet å forestille seg at det er på dette området man skal spare penger i helsenorge.

~ movale ~