Status – CI og høreapparat

Spørsmålstegn

Illustrasjon. Foto: movale

På  tide med en liten evaluering etter 5 mnd. Husker dere at jeg hadde utrolig mange spørsmål i forbindelse med forberedelsene før utredningen? I forberedelsene prøvde jeg å skrive ned alle spørsmål jeg kunne komme på. Det skulle jo være min utredning også?! I tilfelle jeg ble overumplet av «dumme helsearbeidere» så skulle jeg hvertfall ha spørsmålene mine på en liste.

Nå har jeg dratt frem denne listen igjen. Jeg ble litt nysgjerrig her om dagen. Nå har jeg hatt CI på venstre øre og høreapparat på høyre øre i 5 mnd. Hva er svaret på disse spørmålene idag? Dette er jo særlig interessant med tanke på at jeg har fått beskjed om at jeg får klare meg med en CI inntil videre.

Her er den:

Hvor god lyd/oppfattelse kan man få? Vil jeg for eksempel være avhengig av munnavlesning etter operasjon? Hvordan vil sensitiviteten for bakgrunnsstøy være?

 • Jeg hører idag ganske mange lyder. I godt kontrollerte (les: kunstige) lydomgivelser kan jeg høre de utroligste ting. Men det er vanskelig å nyttiggjøre seg av alle disse lydene. Bakgrunnstøy er et stort problem, faktisk ennå større idag enn med to høreapparater! Mye av lyden jeg hører blir bare støy og jeg er i enkelte situasjoner (særlig sosiale) mer avhengig av munnavlesning idag enn før!!

Vil jeg få muligheten til å høre hvor lyden kommer fra, retningslyd?

 • Pr. idag- NEI. Faktisk var det lettere med to høreapparater (da hørte jeg like dårlig på begge sider). Nå blir jeg forstyrret av at jeg mistenker at lyden kommer fra venstre side, siden jeg hører best der. Blir ofte mer forvirret nå enn tidligere hvor jeg kun stolte på synet.

Vil jeg få mer energi, og bli mindre sliten?

 • Nope, blir faktisk mer sliten av all støy! I tillegg får jeg mer vondt i nakken pga skjevstilling fordi jeg må ha «riktig» øre vendt mot lyden.

Radio/tv (bakgrunnsstemme)/musikk. Vil jeg kunne høre stemme eller musikk i radio eller høyttaler, og vil jeg eventuelt være avhengig av hørselsteknisk utstyr for å få det til?

 • I gode lydomgivelser og med FM hører jeg mye bedre på radio! Dette er gøy, men jeg har ikke sjans til å høre bakgrunnstemme i støyfulle omgivelser. Feks når noen taler fra et podium med mikrofon! Men i mange situasjoner er jeg helt avhengig av FM-utstyr (mobiltelefon, radio, musikk).

Vil jeg kunne høre teksten i sanger og musikk?

 • Til en viss grad, men dette er fortsatt svært vanskelig. Ofte får jeg nesten tak i teksten. Det er særlig når jeg skal høre fra en høytaler og lyden er høy. Da overtar venstre øre og jeg har ingen støtte i høyre øre og høreapparatet.

Jobb- vil jeg kunne klare meg med CI alene, eller må jeg fortsatt ha utstyr eller tegnspråktolk?

 • Nei, klarer meg ikke uten tolk. Er oppgitt over at jeg nesten ikke har nytte av CI i arbeidslivet. Faktisk blir jeg mer forstyrret nå siden jeg hører mer vifter, støy og lignende som jeg ikke får noe vettugt ut av!

Vil jeg kunne høre samtale, musikk, radio i bil?

 • Nei

Hvordan vil det være mht telefon?

 • Jeg klarer ikke ennå å legge telefonen inn til mikrofonen og få god lyd gjennom CI-apparatet alene. Jeg er avhengig av tungvindte hjelpemidler.

Hva med sosiale situasjoner, hvordan vil det gå med bakgrunnsstøy?

 • Svært vanskelig å fungere i sosiale situasjoner. Nå er jeg i tillegg avhengig av å sitte på riktig side + unngå motlys. Dette er svært krevende og vanskelig å få til. Feks sliter jeg med settinger (selskapeligheter) med fast bordplassering. Jeg kan risikere å bli sittende i en vanskelig situasjon som det er vanskelig å komme seg ut av uten å bli til bry.

Hva slags komplikasjoner kan oppstå ved operasjon?

 • Jeg har vært veldig heldig og ikke fått komplikasjoner som følge av min operasjon!

Dette var bare noen av spørsmålene jeg hadde i forbindelse med utredningen. Og svarene gir en liten indikasjon på hvor langt jeg har kommet. Hvor hvor langt det er mulig å komme med en CI og et høreapparat vet jeg ikke helt. Det er ganske klart for meg at jeg fortsatt har potensiale til å komme lengre. Særlig ser jeg muligheter for å fjerne en del nye problemer som har kommet som følge av at jeg nå bare har et «godt» øre!

Om jeg til slutt vil få CI nr 2 vet bare hørselsnissen.

~ movale ~

5 kommentarer til “Status – CI og høreapparat

 1. Anne Kristine Grønsund

  Hei igjen.

  Jeg har nå hatt lyd i en måned. Jeg opplever når jeg skrur opp lyden på CI, så rykker det i noe i det ANDRE øret??? Særlig godt merker jeg det hvis jeg hører på mp3 eller CD med lyden direkte inn i CI. Får jo da overhode ikke lyd på det venstre øret som ikke er operert, men det er altså her det «rykker». Opplevd eller hørt noe lignende? Skal selvsagt spørre på Riksen…

Det er stengt for kommentarer.