Evaluering av medisinske metoder

Økonomi. Foto:movale.

Økonomi. Foto:movale.

Jeg har hatt noen ganske kritiske synspunkter på hvordan våre helsepolitikere og byråkrater har kommet frem til konklusjonen om at bilateral CI til voksne er for dyrt. Jeg har i min jakt på forskning kommet over en artikkel som stor i Tidsskrift for Den norske legeforening (mars 2003). Evaluering av medisinske metoder – kan vi stole på kostnad-effekt-analyser? av Kristiansen, Stavem, Linnestad og Pedersen.

Det er tankevekkende å lese denne artikkelen. Det kan virke som om jeg har grunn til å være kritisk til Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering, samt våre helsemyndigheter og politikere. Det kan virke som om man er villig til å gå langt for å få sin vilje i det politiske miljø.

I artikkelen er følgende oppsummering av hvordan man fortolker resultater presentert:

Økonomiske analyser bør tolkes med varsomhet. De er bygd på samme type usikkerhet i kunnskapsgrunnlaget som medisinsk praksis, men kan fremstå som mer usikre fordi økonomiske analyser gjør usikkerheten eksplisitt ved å demonstrere hvordan usikkerhet i grunnlagsdataene påvirker konklusjonen.

Artikkelen viser til at forskningsmaterialet som er lagt til grunn for analysen, og resultatene av forskningen (i denne artikkelen lungekreftscreening) er:

Publiserte økonomiske analyser av bruk av kardiodefibrillator og av lungekreftscreening viser store sprik i resultatene. Det er mange årsaker til dette, men viktigst er usikkerhet i effektestimatene.

Dette ligner mistenkelig de mistanker jeg har hatt i forhold til den forskningen som er lagt til grunn for økonomiske vurderinger av kost-nytte av CI. Hvilke variabler er brukt i vurderingen av QALY i rapporten som ble behandlet i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten?  Skremmende. Her er det grunnlag for å grave seg ned i forskningen som finnes. Alt fra medisinsk, samfunnsøkonomisk, kvantitativ og kvalitativ forskning.

~ movale ~

En kommentar til “Evaluering av medisinske metoder

  1. Ulf

    Interessant lesning, Marte! Jeg får veldig lyst til å bare tygge i vei på forskningsartiklene jeg har samlet sammen…

    Men skal passe meg for å overskride mine egne grenser om dagen. Er temmelig kjørt 🙁 Men moro lell, nye lyder nesten hver dag!

    Høstferie med sønnen min i Sverige neste uke…

Det er stengt for kommentarer.