Det ER lønnsomt!

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritet i helsetjenesten. Logo.

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritet i helsetjenesten. Logo.

Jeg er ikke uten videre veldig begeistret for kost-nytte analyser. Det har jeg gitt uttrykk for tidligere her inne og det står jeg for! Det har slått meg hvor utrolig få artikler om kost-nytte og et økonomisk perspektiv som finnes. Det er jo på en måte logisk da man skulle tro det er mest nyttig å se på den medisinske nytten og effekten for den som faktisk får operasjon. Men det økonomiske perspektivet kommer inn i når politiske prioriteringer skal tas.

Jeg har lett høyt og lavt etter kost-nytte analyser og fant omsider en «ny» artikkel fra mai 2008. Konklusjonen i artikkelen er ganske klar. Det ER lønnsomt å gi voksne bilateral CI!

Artikkelen Outcomes in bilateral cochlear implantation av Bradford G. Bichey og Richard T. Miyamoto (2008) stod på trykk i Otolaryngology- Head and Neck Surgey i mai-utgaven. Les mer om denne i denne bloggposten. Denne artikkelen er en tankevekker!

Hvorfor denne handlingslammelsen?

Man kan jo lure på hvorfor det ikke har skjedd noe i fagmiljøet og politikken da det er over et år siden den kom. Hvorfor har ikke saken kommet opp igjen i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering?

 • De har ikke klart å gi ut de kriteriene for hvem som skal få bilateral CI.
 • De har ikke satt i gang forskning for å finne ut om det er lønnsomt og medisinsk nyttig for voksne og få CI.
 • Og de har ikke brukt denne artikkelen til å snu og evt få fortgang i denne prosessen.

Det er på tide at Helse- og omsorgsdepartementet opphever vedtaket om at voksne kun skal få en CI. Helsedirektoratet og Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering har ikke klart å levere den kunnskapen og de riktige anbefalingene til departementet. Dette er alvorlig!

Rikshospitalet, Haukeland og St. Olavs må begynne å operere voksne bilateralt. Gi oss den helsehjelpen vi faktisk skal ha. Det er våre liv, vår livskvalitet og evne til samfunns- og arbeidsdeltakelse som blir satt på vent og dermed ødelagt!! Dette er ikke medisinsk-, etisk og økonomisk forsvarlig.

Jeg har per dags dato ventet i 3 år og 3 uker på å få den helsehjelpen jeg har behov for. Mitt liv går med til å sitte på et venteværelse. Det finner jeg meg ikke i. Jeg krever handling nå!

~ movale ~

3 kommentarer til “Det ER lønnsomt!

 1. May Karin Pilhaug

  jaja, martemin…Er supert at du engasjerer deg, -men jeg sliter med å forstå at du er så kritisk til lang ventetid på CI nr. to, når det pr. dags dato er så og si umulig å få to Ci-apparater som voksen. Vi diskuterte jo dette, å vente til man får «garanti» om to Ci-apparater, mens du håpet at du skulle få nr. 2 fortere om du fikk apparat nr. 1. -Og det er jo ikke overraskende at det tar tid, selv om jeg absolutt forstår frustrasjonen…-og slik NAV fungerer, så blir jo arbeidsfunksjonen med høreapparatene du hadde sammenliknet opp mot arbeidsfunksjonen med ett CI-apparat, hvilket isåfall kanskje ikke hadde gitt deg tilslag på det ene du allerede har fått engang..?
  Stå på videre, men jeg ser ikke at dette er en «ny» kampsak, for dette var du veldig inneforstått med kom til å bli en kamp med usikkert utfall, da du valgte CI nr. 1.
  stor klem fra May Karin

  1. admin Innleggsforfatter

   Hei, hyggelig å se deg her også!

   Selvsagt har du rett i at dette ikke er noen «ny» sak. Og ja, du har rett i at jeg var veldig inneforstått med at det ville bli en kamp. Men at jeg skal godta at det skal være sånn, og at jeg ikke skal bli provosert over en slik situasjon – det skjønner jeg ikke helt? En ting som er viktig når man ønsker endring så er det å si ifra! Å sitte stille på rumpa og sukke over myndighetene hjelper ikke!

   Det som kanskje er veldig opplagt for deg og meg og mannen i gata er ikke like opplagt for alle. Særlig ikke de som skal betale. Denne bloggen er blitt en blogg med mange funksjoner og mange målgrupper. Politikere, pårørende, de som er operert, de som venter, de som lurer på om de skal søke og andre nysgjerrige.

   Når man driver med politisk påvirkning må man synliggjøre konsekvensene. For noen kanskje til et irriterende detaljert nivå, men jeg tror det er nødvendig. Det er mange som leser den og det nytter! Gjennom det siste halve året har vi klart å få saken opp av skuffen. Og i en større sammenheng er det ganske stort! Politisk arbeid tar lang tid og er krevende. Da hjelper det ikke at denne saken har ligget i skuffen i 3 år – det er tre år av ditt og mitt liv!

   For meg står det ganske klart! En sak er ikke over selv om den er gammel og vanskelig. Da er det snarere tvert imot ennå mer behov for mange tydelige stemmer som sier at nok er nok.

   Engasjerte klemmer herfra

 2. Ulf

  Stiller meg 100% bak Martes ord! Uansett hvor lang tid det tar å vente på CI 1 eller 2, det er tid som går på bekostning av alle skattebetalere, og ikke minst pasientene selv!
  Jeg tror simultan bilateral impantering der begge ører er like dårlige er veien å gå. Kortere rekonvalesens og opptrening. Man gjør to ører i ett smekk, så og si!
  Nei, få bort reservasjonene og inn med mer radikale behandlingstilbud (dvs simultan bialteral CI), så skal dere se det blir vei i vellinga, og CI-køene vil bli kortere!

Det er stengt for kommentarer.