Den teknologiske revolusjon

Nucleus Freedom. Foto: medisan.no

Nucleus Freedom. Foto: medisan.no

Teknologien har erobret oss. Først og fremst har dette fått enorm betydning for den lyden vi som hørselshemmede får idag. Overgangen fra analoge til digitale høreapparater har vært et gigantisk sprang inn i fremtiden. Videre har utviklingen med å operere inn elektroder inn i det indre øret vært en utvikling som ingen turte å drømme om da jeg var liten!

Det er vanskelig å si noe om hvordan fremtiden kommer til å bli når det gjelder tekniske løsninger. Jeg tror den blir positiv!

Jeg fikk mine første digitale høreapparater på slutten av 90-tallet. Tror det faktisk var i 1998 eller -99. Det var vanskelig. Dessverre var ikke lydnivået i de nye apparatene høyt nok for meg. De første reelle apparatene for høygradelige hørselstap (mitt ca snitt var på dB 97) kom først på begynnelsen av 2000 tallet. Jeg gav opp de første apparatene fordi de var for svake, men da det kom en ny runde med apparater var jeg på med en gang. Her skulle det prøves.

Fra å leve i en verden hvor man kunne kontrollere alt selv feks volum og skulle gå over på et lytteprogram hvor høreapparatet gjorde jobben sjøl var skummelt og veldig rart og veldig vanskelig. Høreapparatutviklerne var nok litt for optimistiske. Helautomatisering var ikke helt gjennomførbart for oss med høygradelig hørselstap. Nyere modeller fikk flere lydprogrammer (et for litt støy, et for høy støy, et for musikk og gjerne et program for teleslynge). En volumknapp kom også etterhvert på. Et teknologisk øre som forsterker kun lyder ut fra hørselsresten kan ikke erstatte et normalt øre! Litt mulighet for å justere og regulere apparatet viste seg å være nødvendig.

De som ikke har klart overgangen fra analoge til digitale høreapparater har et stort problem! Det sier seg selv at det å lære seg å bruke slike apparater var en stor øvelse, og det var vel først og fremst her det norske velferdssamfunnet har dummet seg mest ut. De har sendt pasienter hjem med høreapparater uten tilbud om rehabilitering og hjelp til å lære seg de nye apparatene. Jeg har heldigvis stor interesse for å lære nye ting og klarte denne overgangen, men det var ikke lett.

Men til tross for fantastisk teknologi gav mine ører etterhvert opp. Hørselsresten forsvant gradvis. Dette kunne jo blitt en tragedie, men hva skjer da? Joda, da begynner man å operere inn høreapparater inn i øret. Yes! Ganske fantstisk hva? Operasjoner av Cochlea Implantat har de gjort i mange år, men det er først de siste årene dette virkelig har tatt fart og de nye prosessorene begynner å bli så små at de nærmer seg et høreapparat (vi trenger ikke lenger ryggsekk med forsterker for å kunne bruke CI)! Noen gleder seg over nye telefonmodeller, jeg ser frem til nye CI-apparatmodeller 😀 Snakk om å være nerd!

~ movale ~