Anmeldelse lyttetreningsprogram: CI hva du hører

CI hva du hører. Foto: moller.no

CI hva du hører. Foto: moller.no

På erfaringskonferansen «CI det som det er» som jeg var på 21.-22. oktober 2010 ble et lyttetreningsprogram presentert. Jeg ble veldig imponert over intensjonen, grundigheten og fagligheten i tankene bak prosjektet.

Jeg har tidligere hørt rykter om dette programmet og har sett frem til å teste ut om dette kunne være nyttig for meg. Jeg har hatt mistanker om jeg ikke helt var målgruppen, men har tatt meg bryet med å teste det og si litt om hva jeg mener om det.

På programmets forside står det

”CI hva du hører” er et lyttetreningsprogram laget med tanke på voksne med CI (Cochleaimplantat). Det kan også være nyttig for andre med nedsatt hørsel.

Programmet kan brukes både ved individuell trening og trening sammen med logoped eller audiopedagog. Programmet inneholder mange forskjellige treningsoppgaver hvor du skal oppfatte og vurdere et presentert lydbilde.

Programmet er utviklet av Møller kompetansesenter i samarbeid med Logopedisk senter i Trondheim. Prosjektet er gjennomført for Hørselshemmedes landsforbund (HLF).

Det første og beste

Ved første øyekast ser dette ut som et program midt i blinken for landets CI-opererte. De fleste av oss vet at tilbudet vi får om rehabilitering er svært tynt. De fleste av oss er overlatt til oss selv. Det å ha et slikt program er det første seriøse og beste programmet som er levert til nå!

Jeg tror svært mange vil ha nytte av dette programmet. Når det kommer til egne erfaringer er de heller lunkne.

For smal målgruppe

Det er ikke fordi programmet er for dårlig, men fordi programmet har en for snever målgruppe. Dette programmet er for de som har behov for mye trening for å få godt utbytte av sitt CI. Det er ikke slik at andre ikke kan ha nytte av det, men programmet har ingen motivator-triggere. Det blir rett og slett for kjedelig for oss som ikke trenger å jobbe så hardt for å få tak i lydene.

Det hadde vært spennende om man hadde kunnet bruke noe av erfaringene fra dataspill-bransjen. Det ville gjort det mer motiverende å komme tilbake til programmet og øve mer. Det ville også vært til stor hjelp for de som trenger mer avanserte øvelser om det hadde vært flere nivåer hvor man kunne praktisere ettersom man trengte mer utfordring.

Profft, men kjedelig

Dette programmet er laget utrolig profft. Det er lett å se at det er faglig forankret og teknisk finnes mange fine finesser. Særlig er det at det er mulig å dobbeltsjekke og se egne resultater veldig viktig og bra!

Men det blir kanskje litt kjedelig og en del av oppgavene blir for enkle. Det er mye kunnskap om lyd man kunne gitt til de som bruker programmet samtidig som man øver på lyd. Feks er det mange hørselshemmede som har «mistet» deler av musikkhistorien eller som trenger grundigere beskrivelser av lydbilder og hvordan lyder fungerer. Dette kunne vært nyttig å hatt i et slikt program.

Et siste ønske må vel være at programmet hadde vært tilgjengelig på mobiltelefon. Jeg merker ofte i mitt liv at sånne ting er greitt å dille med når man har litt ekstra tid. Det er ikke alltid da at man sitter foran en pc og har hørselshjelpemidler på pc`n. Så hva med å lage apps for androids og Iphone?

Kilder

Programmet finner du på denne siden: http://www.acm.no/ci/

Dersom du ønsker mer bakgrunnsinformasjon er presentasjonen av lyttetreningsprogrammet beskrevet i konferanserapporten side 75.

Mer informasjon om prosektet «CI hva du hører» finner du i prosjektbeskrivelsen her.

~ movale ~