Kontroll på Rikshospitalet

Ny prosessor. Foto: movale.no

Endelig var dagen kommet. Etter prøving og feiling med egenrehabilitering var det tid for en kontroll på sykehuset. På kontrollen var det planlagt å gå gjennom erfaringer og justere CI nr 2.

I tillegg skulle jeg få oppgradert prosessor på det første øret slik at jeg fikk samme merke og modell på begge ører. Det var en etterlengtet kontroll!

Jeg fortalte om mine erfaringer med at det ble for høyt og at hjernen ble litt «kokt» av alle lydene. Jeg fikk bekreftet at jeg trenger mindre lyd med to ører og skal derfår gå ned et volumnivå på apparatet. Det var veldig godt å få denne bekreftelsen.

Det ble ganske mye prat om hvordan jeg skal tilvenne meg lydnivået og lydbildet og at det er viktig å ta rehabiliteringen gradvis.

Det store nye med denne kontrollen var at jeg skulle få den etterlengtede og nye prosessoren på venstre øre. Det hadde vært slitsomt med to ulike modeller den første mnd. Det beste var at jeg nå kan bruke fjernkontrollen på begge ører. Jeg fikk også musikkprogram på begge ører. I tillegg fikk jeg litt mer volum i diskant på venstre øre. Dette for å få en økt subjektiv opplevelse av at lydbildene på begge ører er like. Jeg hadde en følelse av at det første øret hadde mindre diskant, noe som jeg merket særlig når jeg skulle høre på musikk.

Ellers var del en del snakk om erfaringer og hvordan jeg skal prioritere tiden fremover. Jeg fikk tilbakemelding på at jeg jobber på et veldig høyt nivå. Trenger på en måte egentlig ikke å trene så mye på språklyder. Jeg hører allerede forskjell på A, E, O, I, M, S, SH. Det er godt nok! Jeg fikk vite at de lydene jeg nå får til er det de regner som godt nok for barn!

Tilbakemeldingen jeg fikk er at jeg nå jobber med lyder som også hørende sliter med. Det var godt å få den bekreftelsen. Da kan jeg prioritere å gjøre ting jeg har lyst til! Feks er trening på musikk mer lystbetont enn språklydtrening! Viktig å ta med seg når man er i en situasjon hvor energien ikke strekker helt til!

Det er ikke noe vits i å være lei seg om jeg ikke får ting helt til!

Jeg skal ha en kontroll til før jeg reiser Australia! På denne kontrollen skal vi teste hva slags resultater jeg har med CI 2 etter tre mnd med bilateral hørsel.

~ movale ~