Rehabilitering i Danmark

Vi reiste til Danmark for å høre om bilateral CI. Men at Danmark i forhold til Norge faktisk er et nirvana med tanke på rehabilitering var vi ikke helt forberedt på! Rehabiliteringstilbudet i Norge for CI opererte er ikke akkurat til å skryte av! Det var nesten sånn at jeg fikk stikk av misunnelse og ubehag når jeg hørte hva danskene fikk!

Mye av det jeg beskrev i bloggposten min drømmerehabilitering var reelt i Danmark! I Norge får en henvisning til audiopedagog stukket i hånden på sykehuset og beskjed om å finne en audiopedagog på egenhånd. Du kan være heldig å finne en dyktig audiopedagog slik jeg har gjort, men de fleste får ikke noe særlig hjelp. Om de får hjelp får de ofte hjelp lenge etter at lyden er satt på! I Danmark får du en egen individuell plan. Dersom du trenger opptrening til noe utover språklyder så defineres dette inn i planen!

Kirsten Worsøe

Kirsten Worsøe. Foto: movale.

Kirsten Worsøe. Foto: movale.

Kirsten er en spennende dame. Hun skulle fortelle oss om rehabilitering av CI-opererte. Hun kunne fortelle at man tidligere jobbet med 1 CI eller 1 CI + HA. Noe som er situasjonen i Norge idag.

Hun begynte med å definere hva rehabiltering er for noe. Som en del av rehabiliteringen har de møter med familie og pårørende i forkant. Da snakker de om forventninger og hva man ikke kan forvente. Videre er rehabilitering høretrening, artikulasjonstrening for å få bedre auditiv feeback. Det kan være innlæring av nye ord og oppfriskning av ordforråd (ord og setninger kan ha endret betydning i løpet av periden man har vært døv). Nye roller og nye identiteter er også et tema. Har noe endret seg eller ikke? De kan gi hjelp til å fungere i sin nye identitet. Hva og hvem er jeg nå?

Rehabilitering er mestringsstrategier, høretaktikk og tekniske hjelpemidler. Det kan være behov for ny utdannelse og audiopedagogen kan bistå arbeidsformidling med veiledning og forslag til omskolering. Som om ikke dette er nok så kan rehabilitering være behov for spesifikke ting, et nytt fremmedspråk som man aldri har fått lært eller musikkrehabilitering. Med andre ord rehabilitering skal være helhetlig. 

Auditivt utbytte av CI 1 vs. CI 2

Som pedagog kunne hun se følgende auditivt utbytte hos de som har  1 CI:

 • lokalisasjon/retningslyd er ikke mulig
 • bakgrunnstøy kan ikke understrykkes
 • taleforståelighet er individuelt
 • mulighet for musikkopplevelse er usikkert

Det auditive utbytte med 1 CI + 1 HA viser at:

 • lokalisasjon – vanskelig
 • bakgrunnstøy er sjenerende
 • taleforståelighet – individuell
 • musikk- noen får det til.

I tiden opp til implantering av CI nr 2 sier Kirsten at den beste prediktor for lokalisering av lyde med bilateral CI av varigheten av bilateralt høreapparatbruk anvendt innen implantasjon (Litovsky et.al. 2004-og Shannon, 2004). De oppfordrer derfor alltid til bimodal stimulering slik at CI nr 2 kan bli vurdert.

Med to implantater viser Kirsten til at man kan se:

 • forbedret taledsikriminasjon i støy er den mest signifikante fordel. 1 sidige bruker 50 % mer energi på å undertrykke støy.
 • forbedret mulighet for at lokalisere lyder
 • postlingualt døvblitte klarer seg bedre enn prelingualt døve med 2 implantater.

Hva skal vi ta høyde for i rehabiliteringen?

Kirsten snakket videre om hvordan de vurdere hver enkelt i forhold til den individuelle planen. Følgende ble alltid vurdert!

 • at det er mulig å lage nye mål
 • stille større krav – effektiv bruk av tid
 • jobbe med lokalisasjon
 • bakgrunsstøy (tale og lyd)
 • taleforståelighet (konsonanter)
 • musikkopplevelse/musikktrening

Gruppeundervisning

Ved å organisere seg i et faglig nettverk kan Kirsten fortelle at man i Danmark i fellesskap får utviklet mye nytt undervisningsmateriale, og man har startet med grupperehabilitering. Brukerne får utvekslet erfaringer og nye rehabiliteringsmuligheter oppstår. De har begynt med gruppeundervisning i sosiale temaer, som kunst eller andre sosiale aktiviter. Det kan være matlaging. Poenget er at man trener på lyd samtidig som man gjør noe sammen. Målet er å lære seg å være i den hørende verden etter mange år med isolasjon eller begrenset sosial kapasitet.

Det siste nye de jobber med er musikkundervisning som:

 • kan gi forbedring av den CI-operertes mulighet for å lytte til musikk med CI.
 • er viktig for psyken.

Omfanget er 2 x7 timer og de underviser med akustisk og elektronisk gjengivelse av musikk!

Faglig nettverk

Beste praksiser er noe det faglige nettverket er veldig opptatt av. De jobber som et fagmiljø sammen mot et mål. De utvikler pakkeløsninger som alle underviser over hele landet. Dette gjør at de blir tvunget til å bygge din undervisning på forskning og bevis. De jobber mer profsejonelt med utvikling av fagmiljøet.

 • Sammenligne – dokumunterer
 • Større landsdekkende undersøkelser
 • Forskningsprosjekter

Langstrakte Norge..

Norge er så stort sier vi i Norge. Vel, problemet er bare at de får det til i Australia kunne danskene fortelle oss. I Australia har de rehabilitering over web-kamera på mindre sentrale steder.

Lurer på om vi kan få noe slikt til Norge. Eller er det kun en drøm?

~ movale ~

5 kommentarer til “Rehabilitering i Danmark

 1. Anne Vikkelsø

  Hej
  Spændende at læse om vores tilbud til ci opererede i Danmark med udenlandske briller. Inden I nu bliver alt for misundelige i Norge, vil jeg lige fortælle, at der er store regionale forskelle på rehabiliteringstilbuddene til os ci opererede i Danmark. Det tilbud I hørte om, tager udgangspunkt i et bestemt, mindre område af Danmark, hvor de har fået stablet et meget flot tilbud på benene, men det er bestemt ikke gængs praksis i alle egne af landet. I nogle områder får man stort set ikke tilbud, medmindre man selv kan kæmpe for det.

  Men det er godt, at I har mødt cremen af den danske ci rehabilitering, der burde danne skole for øvrige tilbud.

  Anne

  1. movale Innleggsforfatter

   Tusen takk for innspill! Jeg hadde en mistanke om at det kunne være slik du forteller om! Men jeg ser samtidig at CI-rehabilitering er noe nytt også i Danmark. Det er lov å håpe at det også blir bedre i Danmark 🙂 Noen må vise vei for oss alle!

 2. Anne Vikkelsø

  Du har fuldstændig ret i, at nogle må vise vejen. Det er et fagligt godt tilbud, de har i Roskilde og et par omegnskommuner, men det koster også. Selvom vi har økonomisk recession,virker det tåbeligt at bekoste dyre CI operationer og så ikke følge op med en god rehabilitering, som koster en brøkdel af operation, CI og tilpasning.

  Det er ellers en fin blog, du der har fået sat op.

Det er stengt for kommentarer.