Testene avslører ikke de gode resultatene!

Litt småtrøtte, etter mange timer med diskusjoner og kurs for HLFs CI utvalg og CFI skulle Jesper Andersen fra Gentofte hospital (Danske Rikshospitalet) fortelle oss litt om deres erfaringer med bilaterale CI-operasjoner. Da han sa at prøvene ikke viser stor forskjell på 1 og 2, men brukerne forteller at det er dobbelt så godt. Da våknet vi og satt spente på hva som skulle komme nå. Hvordan forklarer vi det? Er ikke testene gode nok til å avsløre resultatet av CI nr 2?

Jesper Andersen. Foto: Reidar Breistein.

Jesper Andersen. Foto: Reidar Breistein.

Andersen fortalte oss at når de måler og vurderer så kan 1 dB i støyforskjell gi opp til 15 % bedre diskrimineringsevne i støy. Husker du bloggposten jeg skrev for noen uker siden om min kontroll? Se her: Resultater av CI2 kontroll. I den testen som ble gjort av meg før sommeren (etter 6 mnd) så har jeg hatt en fremgang fra 3 dB til 1 dB. Det er jo på papiret ikke så mye som fremgangen fra 16 dB til 3 dB. Men med tallene til Andersen på 15 % pr 1 dB – da stemmer tallene mye bedre med min subjektive opplevelse av at CI nr 2 har vært verdt det. Nå skal vi jo ikke generalisere mine funn, men wow så spennende.

Andersen forteller videre at en magisk grense er 70% av lydbildet, også for hørende. Lyder som er over 70% kan hjerne erstatte gjennom resonnering. Når man er under 70 % så blir støy mer problematisk. Marginene på effekten av 1 og 2 CI er kanskje det så gjør at hjernen får den hjelpen den trenger til å tolke det den hører. Hvordan kan man diskriminere lyd? FM- utstyr og teleslynge, bruk av retningsmikrofon er en god løsning, men det er også bilateral CI. Kanskje det viktigste!

Andersen forteller at operasjon og lydpåsetting på øre nr 2 krever ny opptrening og tilvenning. Brukerne forteller at de får bedre balanse. Mindre muskulær skjevhet.

Han forteller videre at brukere som kommer inn til justering på andre øre trenger høyere lyd på første øre. Det har forundret han veldig. Man skulle jo tro at to ører gir behov for mindre volum! Det han tror er at folk får mer oversikt og lyden virker mer logisk med to ører. Da tåler man også høyere lyd og får utnyttet lyden bedre.

En annen stor fordel som han trekker frem er at de med bilateral CI har fått et reserveøre dersom det ene går i stykker og må repareres. Særlig er dette aktuelt ift høy alder. Man kan risikere i høy alder at man ikke tåler en ny operasjon. Da har man et reserveøre. Bra ikke sant!

Tilpasningen av bilateral CI er en annen enn av nr 1. Tilpasning av øre nr 2 innebærer at man skal trene opp et øre samtidig som man skal synkronisere to ører. Det gjør opptreningen utfordrende. På Gentofte har de erfaringer med at det er utfordringer med å motivere tenåringer. Noe de må jobbe mye med fremover.

Med tanke på at Cochlea impantat er vist å være mest livskvalitet etter hjerteimplantat så mener han at det er viktig å satse på CI.

På spørsmål fra oss normenn om danskene kunne tenke seg å være med på et nordisk forskningsprosjekt så avfeier han det og tror det er lite sannsynlig. Forskningsprosjekter har vi ikke råd til, sier Andersen. Han sier rett ut: «Skal vi bruke penger på dette eller skal det medisinske miljøet være medisinsk ansvarlig?»

Nå har hvertfall danskene erfaring og kunnskap. Det må Norge kunne legge til grunn.

~ movale ~

2 kommentarer til “Testene avslører ikke de gode resultatene!

  1. Arnt Joakim

    Det er litt skremmende at resultatene er så tvetydige. Da kan de både tolkes dithen at det nytter og ikke nytter med to CI. Håper vi klarer å overbevise norske myndigheter om at det faktisk nytter!

    1. movale Innleggsforfatter

      Jeg oppfattet det slik at de endelig fikk bekreftet at man ikke kun skal stole på enkelte tester! At det er viktig å bygge avgjørelser på helhetlige og gode vurderinger av den enkelte pasient. At hørselsmålinger ikke sier alt om en pasient sin kommunikasjons- og lytteevne er noe vi har visst lenge. Det er i tillegg positivt at erfaringene med to CI i Danmark viser at resultatene blir bedre enn testene viser, og ikke motsatt!

Det er stengt for kommentarer.