Medisin eller økonomi?

Økonomi eller medisin? Foto: movale.no

Økonomi eller medisin? Foto: movale.no

Jeg har fortsatt en del tanker etter studieturen til Danmark i regi av HLF. En ting som kom ganske tydelig frem i danskenes fortelling var at det var at det var den medisinske vurderingen av god helse som var satt foran den økonomiske. Et valg som er helt annerledes enn hva norske myndigheter har gjort. Mye av det som har vært skrevet på min blogg har handlet om økonomisk argumentasjon for å operere bilateralt. Eller rettere sagt, hva som er galt med myndighetenes vektlegging av økonomi foran helse. ( Hvorfor har vi to ører?, Evaluering av medisinske metoderForskningsartikkel: Eapen og Buchman (2009), Forskningsartikkel: Outcomes in bilateral cochlear implantation (2008), Det ER lønnsomt!, Den vanskelige debatten!, Er det mulig å diskutere en rettferdig helseøkonomi?)

Paradoksene i kø

Det er et ganske stort paradoks i Norge at den medisinske grunnen det er å være døv ikke er godt nok for å få operasjon på begge ører! De som hører dårligst av de som hører dårlig får ikke behandling på begge ørene. Begrunnelsen av at det ikke er forskning som viser at det er økonomisk nyttig! Det er visstnok nyttig å betale uføretrygd. En ser ikke nytten av engang å forsøke å sikre at folk ikke blir ekskludert fra arbeidslivet. Samtidig ser vi utrolig nok at personer med moderat hørselstap får to høreapparater! Da er det medisinsk grunn.

Paradokset blir ennå større når man i diskusjonen om unntak fra hovedregelen ikke anerkjenner samfunnsøkonomiske argumenter og kun særlige medisinske grunner. Dvs at du i praksis må ha en «multifunksjonsnedsettelse» (les: ekstra medisinsk grunn). Det holder ikke å være døv! Slå den!

Forskning

I tillegg så lener politikere og helsebyråkrater seg på forskning datert tilbake til 2006 og 2007. Mye har skjedd siden det. Det var godt å snakke med danskene. De snakket så fornuftig og de snakket utelukkende om medisinske argumenter for å få CI 2. Det er en ganske annerledes virkelighet enn den jeg har blitt møtt med i Norge!

Virkeligheten er nemlig den at det finnes god forståelse i de medisinske miljøene om at det er gode medisinske- og samfunnsøkonomsike grunner for å operere bilateralt CI på voksne. Det blir ganske latterlig når helsebyråkratene våre sier i et brev som det har tatt over et år å skrive, at det må etableres et nytt nordisk forskningsprosjekt som skal vise det samme!

Kan Helsedirektoratet forklare meg hvorfor danskene skal være med på dette? De har allerede funnet ut at det er gode grunner de! Og det norske medisinske miljøet er i grunn enige.

Så hva venter vi på?

~ movale ~

1 kommentar til “Medisin eller økonomi?

  1. business

    Selv om jeg hadde veldig lave forhåpninger, ble jeg likevel litt slått ut av den korte listen. Jeg hadde håpet på litt mer spillerom for folk med betydelig fortjeneste av to implantater eller andre medisinske grunner. Jeg hadde et lite håp om at mitt Pendred syndrom , som gradvis gjør meg døv, ville være en god nok medisinsk grunn for å få CI nr. 2.

Det er stengt for kommentarer.