Kunnskap og forskning

Lenker om hørselshemming

Om hørselshemming

Skolenettet: Hvordan forstå et audiogram?

Medmovie.com: Video med forklaring av Cochlea Implantat.

Case i media mv.

Din Hørsel-HLF: Kølapp nr 44

Brev for døve ører 1: Brev fra Lise Krislok Opdal til Bjarne Håkon Hanssen om CI nr 2.

Brev for døve ører 2: Brev fra Ellen Mona Lande til Bjarne Håkon Hanssen m.fl om CI nr 2.

Debatt om helseøkonomi og CI

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten- CI for voksne

Artikkel i Tidsskriftet forklaring QALY. Evaluering av medisinske metoder – kan vi stole på kostnad-effekt-analyser?: http://www.tidsskriftet.no/index.php?seks_id=761686

Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 25. Koklea-implantat hos sterkt tung-hørte og døve voksne. En syste-matisk kunnskapsoppsummering.

Rapport fra Kunnskapssenteret nr 26 – 2006. Cost-effectiveness of cochlear implantation in adults.

Dagbladet: Døve får høre – på ett øre

Dagens medisin: To cochlea-implantater er for dyrt.

Rehabilitering av CI

Koestler, Barbara. Musikkterapi med førskolebarn som har cochlea implantat (CI)

Forskning om hørselshemming

Bauman, Niel. Ph.D (2002) Are Two Hearing Aids Really Better Than One? Center for Hearing Loss Help

Bradford G. Bichey og Richard T. Miyamoto (2008), Outcomes in bilateral cochlear implantation.

Irene Olaussen, Disability, Technology and Politics: The entangled experience of being hard of hearing, Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK), UiO. (Artikkel forskning.no)

Summerfield et. al (2002), A cost-utility scenatio analysis of bilateralcochlear implantation.