Om meg

Kort fortalt er jeg en kvinne, bor i Oslo, er statsviter og statsansatt. Interesser er blant annet dans (salsa- og swing), musikk, trening (SATS, langrenn, løping, svømming). Videre er det å reise noe jeg prioriterer, det samme gjelder et bredt spekter av kunst- og kulturaktiviteter. Jeg er politisk engasjert, og har brukt mye tid på interesse- og partipolitikk.

Å være sammen med venner og familie er viktig for meg! De er mitt nettverket og er med på å definere både hvem jeg er og hvor jeg hører hjemme.

Det er mye jeg kunne fortalt om meg selv, men denne bloggen har hatt mest fokus på erfaringer med å være hørselshemmet. Da særlig med de senere års erfaring med å bli Cochlea Implantat (CI) – operert.

Jeg skriver ellers om store og små saker som engasjerer meg og som jeg føler for å skrive om!

I denne bloggen forteller jeg om egne erfaringer. Jeg reflekterer og analysere disse. I forlengelse av dette gir jeg uttrykk for egne meninger. Dette er mine meninger, og ikke nødvendigvis min arbeidsgivers-, familie- og venners mening. Jeg har prøvd å beskrive erfaringer uten å sette enkeltpersoner i dårlig lys. Opplever du at jeg har gått for langt, ber jeg om at du tar kontakt. Det har ikke vært intensjonen.

Det er ikke tillatt å kopiere eller bruke deler av bloggen uten tillatelse. Om du ønsker å bruke eller henvise til bloggen ber jeg om at du spør først. Jeg ønsker å forbeholde meg retten til å si nei. Dette for å unngå at deler av det jeg har sagt blir tatt ut av sin sammenheng og at jeg blir feilsitert.

Dersom du har store og små spørsmål, både om innhold og praktiske forhold ved bloggen, vennligst ta kontakt.